Ludzie Gestaltu

Eksperyment w Dialogu
Prowadzone przez Heather Anne Keyes.

Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy? W jaki sposób to, co robimy wpłynęło na to, kim jesteśmy?

Pomysł tego projektu zrodził się, po pierwsze, z chęci zachowania żywego doświadczenia kontaktu z kolegami i koleżankami, mentorami i przyjacielami w naszym gestaltowskim środowisku. A także, po drugie, z dużej ciekawości tych osób, których jeszcze nie poznałyśmy. Z tych to względów chciałyśmy zaprosić naszą międzynarodową społeczność do poznania się lepiej – za pośrednictwem tej eksperymentalnej serii dokumentalnych i osobistych wywiadów.

Chcemy rozmawiać z osobami z rozmaitych miejsc i środowisk, mającymi różnorodne, w tym małe i duże, doświadczenie zawodowe, o tym, czym jest dla nich Gestalt. Z chęcią spotkamy się z każdą osobą indywidualnie, bądź poprowadzimy spotkania w parach, trójkach , czy czwórkach. Możemy odbywać spotkania w językach: angielskim, polskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim, a zapraszamy w miarę rozrostu projektu osoby zainteresowane współpracą w innych językach.

Jak to działa? Czego to od Was wymaga? Niedużo – nie musicie nic przygotowywać, po prostu napiszcie do nas, żeby umówić się na konkretną godzinę, a my wyślemy Wam link do rozmowy przez ZOOM, trwającej prawdopodobnie do 60 minut. Rozmowy będą nagrywane, a materiał dostępny na naszej stronie do wglądu dla szerszej publiczności, jak również dla badaczy i badaczek Gestalt; z czasem zostaną najpewniej transkrybowane i tłumaczone.

To proste. A jednocześnie, ekscytuje nas myśl, co takie „proste” – lecz w gestaltowskim duchu spotkanie może przynieść z punktu widzenia uważnej obecności, doświadczenia, spontaniczności i dialogującej, ucieleśnionej relacji.

Zainteresowani_e? Napiszcie do nas!: humansofgestalt@gmail.com
Chcielibyście czy chciałybyście dokonać wpłaty, by wesprzeć czas i wysiłek, jakich wymaga ten projekt? Będziemy wdzięczne za wsparcie (poniżej).

Conditions of Participation in “Humans of Gestalt” By participating in the recorded interview, you give your consent for the publication and distribution of the content (audio and transcription, visual and still image) by the researches for purposes related to the project. You can ask for your interview to be removed it its totality from public viewing at any time and the researchers will comply within 24 hours of acknowledging your request in writing. Guidelines for participation will be verbally expressed to you as a participant prior to beginning the interview, and you will be given a preview of the recording prior to its publication. Recordings are searchable to the public. We do not guarantee the safe/encrypted storage of the video files, as they are of the public domain. We will not share your contact information or personal data with any third parties. Your name will appear on the video title. Disclaimer- the content of the interviews reflects the perspective of the interview subject, not the position of the researchers or the project.

GET IN TOUCH​

PARTICIPATE

HAVE YOU WATCHED?
HAVE YOU LISTENED?
HAVE YOU INTERVIEWED?humansofgestalt@gmail.com